Zarzut 103 – Grzegorz VII

Lata 1073–1085 – Pontyfikat papieża Grzegorza VII. Jego przewodnią ideą było `wyniesienie papiestwa’ (nie Chrystusa) nad wszystkie trony i mocarstwa świata. Wprowadził zasadę kanonicznego wyboru papieży przez kardynałów (konklawe). Grzegorz VII wprowadził też ostatecznie celibat, tj. obowiązek bezżeństwa księży. Grzegorz VII wydał dekret o zniesieniu świeckiej inwestytury (prawo nadawania godności kościelnych). Odtąd nadawanie godności osobom duchownym miało być dokonywane wyłącznie przez papieża. Zmuszając podległy sobie kler do przyjęcia `czystości’, wprowadził w Kościele totalny nierząd.
Tenże Grzegorz VII mianował ukochaną hrabinę, Matyldę Toskańską, `córką św. Piotra’, chcąc wobec otoczenia usankcjonować i usprawiedliwić obiekt swoich namiętności. Być może, iż kierował się opinią św. Hieronima, który chrześcijańskie dziewice, nazwał `synowymi Boga’. Ale czy rzeczywiście Matylda była dziewicą, w to należy wątpić.

Poczynając od końca:

 1. Co do sprawy Matyldy Toskańskiej:
  1. Nawet gdyby przedstawione zarzuty były słuszne, dowodziłoby to jedynie że Grzegorz VII zgrzeszył. Jaki można z tego zrobić zarzut w stosunku do Kościoła?
  2. Niezależnie od punktu a), trzeba powiedzieć iż choć nie ma wątpliwości iż Matylda Toskańska i Grzegorz VII dążyli się uczuciem, nie ma żadnych dowodów na utrzymywanie pomiędzy nimi stosunków intymnych
  3. Tytuł Matyldy Toskańskiej wynikał przede wszystkim ze wsparcia jakiego ta władczyni połowy Italii udzieliła papieżowi w konfrontacji z cesarzem (jej zasługi wojenne w prowadzeniu wojsk można porównać z zasługami Joanny D’Arc) który usiłował wymusić na Grzegorzu VII oddanie władzy nad mianowaniami na stanowiska kościelne.
 2. Dziwnym wydaje się czynienie zarzutu papieżowi z:
  • wprowadzenia celibatu (tym bardziej, jeśli kochał Matyldę Toskańską – oznacza to że w służbie Bogu nie kierował się prywatą).
  • wprowadzenia wyboru papieża przez kanoniczne głosowanie biskupów
  • dążenia do uniezależnienia obsady stanowisk kościelnych od świeckich władców
 3. Co do „wynoszenia papiestwa nad królów” to chodzi zapewne o stwierdzenie Grzegorza, iż papiestwo przewyższa wszystkie ziemskie rządy – stwierdzenie skądinąd oczywiste dla każdego wierzącego katolika. Być wikariuszem u Chrystusa to dużo więcej niż bycie samodzielnym królem jakiegokolwiek państwa.

Odpowiedzi na zarzuty 33, 39, 41, 53, 57, 60, 69, 72, 73, 76, 78, 84, 113, 143, 147, 154, 179, 185, 186, 187, 189, 190, 193 i 200.
Sprawę papiestwa bliżej omówiłem w książce „Dlaczego ufam Kościołowi”.

Udostępnij: