Zarzut 38 – Aniołowie, święci i obrazy

375 rok – wyniesienie aniołów, zmarłych świętych oraz rzeźb i obrazów

  1. Kolejny raz autor „listy” nie podaje do jakiego zdarzenia historycznego referuje.
  1. Tematy świętych i aniołów wyjaśniłem omawiając Zarzut 36 oraz Zarzut 5
  1. Autorzy „list zarzutów” są niekonsekwentni – najpierw sytuują „wyniesienie rzeźb i obrazów” w 375 roku, a następnie przy roku 726 (Zarzut 75) piszą „w Rzymie zaczęto czcić obrazy” a przy roku 786 – „usankcjonowanie wyniesienia krzyża, obrazów i relikwii” (Zarzut 77).
  1. Co do rzeźb i obrazów:
    1. Nasz stosunek do nich różni się diametralnie od np. stosunku ludów Wschodu czasów Mojżesza. Wówczas w świadomości ludów Wschodu wizerunek bóstwa był tożsamy z bóstwem (można go w pewnym przybliżeniu przyrównać do naszego podejścia do Eucharystii) i dlatego właśnie został zakazany (ponieważ Bóg był „zazdrosny” – nie tolerował czci jakiegoś przedmiotu niezależnie od tego czy ów przedmiot wg czczących był Baalem czy też Nim – Bogiem Jahwe)[1]Dokładną analizę biblijną przedstawiłem w książce Ufam Kościołowi. Skrót można znaleźć tu http://www.analizy.biz/marek1962/przykazania.pdf. Dla nas obraz jest co najwyżej tym, czym dla narzeczonego fotografia jego narzeczonej.
    1. Uzasadnieniem zakazu czci wizerunków była też całkowita transcendencja Boga (w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy „skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie” (Pwt 4,15). Od tamtego jednak czasu coś się diametralnie zmieniło – niepoznawalny Bóg objawił się nam w osobie człowieka, Jezusa Chrystusa. Dziś – jako ludzkość – nie możemy już mówić że „nie widzeliśmy Boga” – owszem, widzieliśmy Jezusa[2]Warto też przypomnieć że Jezus skomentował to wprost, mówiąc: „Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a … Continue reading.

Zbliżoną tematykę omawia Zarzut 22, Zarzut 36, Zarzut 38, Zarzut 75, Zarzut 77 i Zarzut 79.
Patrz też odpowiedź na Zarzut 32, Zarzut 46, Zarzut 74, Zarzut 81, Zarzut 86, Zarzut 91 i Zarzut 95.
Temat świętych dokładnie obszernie omówiłem w książce Dlaczego ufam Kościołowi.

Przypisy

Przypisy
1 Dokładną analizę biblijną przedstawiłem w książce Ufam Kościołowi. Skrót można znaleźć tu http://www.analizy.biz/marek1962/przykazania.pdf
2 Warto też przypomnieć że Jezus skomentował to wprost, mówiąc: „Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.”/J 14,8–10/
Udostępnij: