Zarzut 8 – Krótkie włosy duchownych

Św. Anicet (lata 155–166) wydał dekret zabraniający nosić kapłanom długie włosy.

Autorzy „listy zarzutów” zapewne nie wiedzą, iż taki zakaz (uwarunkowany raczej kulturowo niż religijnie i dotyczący nie tylko duchownych) znajduje się w Piśmie Świętym:
„Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie.” (1 Kor 11,14–15)

Patrz też odpowiedzi na Zarzut 14, Zarzut 20, Zarzut 34, Zarzut 35, Zarzut 55, Zarzut 83, Zarzut 87 i Zarzut 221.

Udostępnij: