Zarzut 26 – Żony diakonów

314 rok – Synod w Ancyrze zezwolił diakonom mieć żony, jeśli je sobie wcześniej zastrzegli.

Rzeczywiście, kanon dziesiątego (dodajmy: lokalnego) synodu otrzymał brzmienie:
„Diakoni, którzy w chwili przyjmowania święceń zadeklarowali i stwierdzili, że chcą zawrzeć małżeństwo, gdyż nie mogą żyć w celibacie, jeśli później ożenią się, mogą nadal pełnić swe funkcje, ponieważ biskup udzielił na to zgody. Ci jednak, którzy nie zgłosili zastrzeżenia i przyjęli święcenie zgadzając się zachować bezżenność, a później się ożenili, powinni zostać złożeni z funkcji diakońskich.”

Innymi słowy synod podkreślił iż diakoni powinni – jeśli chcą pozostać diakonami – dotrzymywać obietnic jakie sami dobrowolnie złożyli.
Dodam, iż obecnie w Kościele Katolickim diakoni także mogą się żenić.

Zob. też odpowiedź na Zarzut 14, Zarzut 23,
Zarzut 42, Zarzut 98 i Zarzut 106.

Udostępnij: