Zarzut 69 – Kolejny „pierwszy papież”

610 rok – pierwszy papież – Bonifacy III

Pierwszy i od razu III?
A co z Syrycjuszem z Zarzut 42? A z Leonem I z Zarzut 53? Co z Linusem z Zarzut 57? Z Grzegorzem I wymienionym w Zarzut 63? Co z władzą papieską z innych zarzutów?

Bonifacy III był 66 papieżem.


Patrz też odpowiedzi na Zarzut 33, Zarzut 39, Zarzut 41, Zarzut 53, Zarzut 57,
Zarzut 60, Zarzut 72, Zarzut 73, Zarzut 76, Zarzut 78,
Zarzut 84, Zarzut 103, Zarzut 113, Zarzut 143, Zarzut 147, Zarzut 154, Zarzut 179, Zarzut 185, Zarzut 186, Zarzut 187, Zarzut 189, Zarzut 190, Zarzut 193 i Zarzut 200.
Sprawę papiestwa bliżej omówiłem w książce „Dlaczego ufam Kościołowi”.

Udostępnij: