Zarzut 91 – Kanonizacje

995 rok – kanonizacja zmarłych świętych – Jan XV (inna wersja „listy zarzutów” podaje rok 993 r. i papieża Leona III).

Trudno by kanonizował żywych. W przypadku Leona III tym trudniej, że zmarł w czerwcu 816 roku.

Rzeczywiście, uważa się że Jan XV dokonał pierwszej kanonizacji na synodzie laterańskim (chodziło o św.Ulryka z Augsburga). Nie oznacza to jednak iż wcześniej nie czczono swiętych. Najwcześniejszy kult dotyczy Matki Boskiej oraz męczenników (od II wieku). Obchodzono dzień ich śmierci, odprawiano Eucharystię i czytano opisy ich śmierci.

W przypadku świętych nie będących męczennikami przeprowadzano swoiste dochodzenie przed ogłoszeniem świętości. Takie uroczyste orzeczenie nosiło nazwę elewacji (od obrzędu podniesienia i przeniesienia relikwii).


Odpowiedzi na zarzuty 32, 38, 46, 74, 81, 86 i 95.
Temat świętych dokładnie omówiłem w książce „Dlaczego ufam Kościołowi”.

Zdjęcia:
Wyróżniające: CNS/Paul Haring

Udostępnij: