Zarzut 78 – Świecka władza papieża czy świecka władza księcia?

800 rok – Papież rzymski stał się świeckim księciem.

Było wręcz przeciwnie; papież Leon III koronował Karola Wielkiego na cesarza oraz uznał jego świecką władzę nad Państwem Kościelnym.
Co do samego tytułu „książę” – tym mianem określano (oprócz rodzeństwa króla) władców państw nie mających praw do tytułu królewskiego (przykład: Mieszko I). Papież niewątpliwie był takim władcą.


Patrz też odpowiedzi na Zarzut 33, Zarzut 39, Zarzut 41, Zarzut 53, Zarzut 57, Zarzut 60, Zarzut 69, Zarzut 72, Zarzut 73, Zarzut 76, Zarzut 78, Zarzut 84, Zarzut 103, Zarzut 113, Zarzut 143, Zarzut 147, Zarzut 154, Zarzut 179, Zarzut 185, Zarzut 186, Zarzut 187, Zarzut 189, Zarzut 190, Zarzut 193 i Zarzut 200.
Sprawę papiestwa bliżej omówiłem w książce Dlaczego ufam Kościołowi.

Udostępnij: