Zarzut 90 – Post piątkowy

995 rok – Wprowadzono post w piątki oraz Wielki Post.

To już zupełny upadek Kościoła… Cóż bardziej kompromitującego niż post… poza tym że autorzy listy zarzutów „wprowadzili” już Wielki Post w roku 547 (zarzut 62) zaś piątkowy wprowadzą jeszcze raz w roku 998 (zarzut 94).

Tyle „Lista zarzutów”. Teraz spójrzmy na fakty:

1. W Nowym Testamencie widzimy iż sam Jezus praktykuje post:
„Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.”(Mt 4,1–2)

2. Nasz Pan potwierdza też że Jego uczniowie będą pościć:
„Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?
Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.”(Mt 9,14–15)

3. Wygląda też na to że z postem związane są pewne możliwości; gdy Jezus wyrzuca złego ducha z którym nie mogli sobie dać rady uczniowie, uczniowie chcą poznać przyczynę:
„Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Rzekł im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą /i postem[1]Słowo „post” nie występuje we wszystkich manuskryptach, jednak pararelny fragment w Ewangelii wg Mateusza w protestanckiej Biblii Gdańskiej zawiera to słowo: „Ale ten rodzaj nie … Continue reading/.”(Mk 9,29)
W Kazaniu na Górze znajdujemy też pewne porady co do postu, zakończone obietnicą przychylności Bożej dla tej praktyki:
„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”(Mt 6,16–18)

4. Z Pisma Świętego wynika, iż po Wniebowstąpieniu Jezusa uczniowie stosowali się do Jego rad:
„Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.”(Dz 14,23)
„Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich.”(Dz 13,2–3)


Odpowiedź na zarzut 94, gdzie omówiłem historię wprowadzenia Wielkiego Postu. Warto też do odpowiedzi na zarzut 62.

Przypisy

Przypisy
1 Słowo „post” nie występuje we wszystkich manuskryptach, jednak pararelny fragment w Ewangelii wg Mateusza w protestanckiej Biblii Gdańskiej zawiera to słowo: „Ale ten rodzaj nie wychodzi, tylko przez modlitwę i przez post.” Również Biblia Warszawska zawiera w tym miejscu zwrot  ,,Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.”.
Udostępnij: