Zarzut 83 – Biskupi

850 rok – Zniszczenie autonomii biskupów (podporządkowanie ich Rzymowi) przez fałszywe dekretalia rzekomego Izydora.

  1. Biskupi byli podporządkowani papieżowi od początku (patrz np. odpowiedź na Zarzut 41).
  2. Co do samych dekretałów pseudo-Izydora, początkowo faktycznie przypisywano je papiestwu; poglądom tym jednakże położyły kres dociekania Pawła Hinscha – protestanta, będącego jednak rzetelnym i obiektywnym badaczem.
  3. Dekretały nie wnosiły właściwie nic nowego; wszystkie niemal ich twierdzenia znajdują potwierdzenie we wcześniejszym piśmiennictwie (choć w kilku miejscach pomylono autorów – np. słowa Leona I przypisano Wirgiliuszowi). Jedynie dwie rzeczy wydają się w nich być nowe:
    • Obowiązek uzyskiwania zgody papieża na przeprowadzenie synodu regionalnego (prawo to zresztą nie weszło w praktykę Kościoła).
    • Zarezerwowanie dla Stolicy Apostolskiej dyspozycji (złożenia z urzędu) biskupa (wcześniej pierwszą instancją był metropolita, zaś Stolica Apostolska decydowała ostatecznie w drugiej instancji). Jak widać, zmiana była raczej formalno–kosmetyczna niż rzeczywista (w obu wypadkach ostateczną decyzję podejmował Rzym).
Udostępnij: