Zarzut 72 – Cesarski „synod”

705 rok – Papież Jan VII podpisał uchwały Synodu Trullańskiego II, który orzekł, że nad Kościołem powszechnym stoi nie jeden papież, ale dwóch papieży o równych prawach – papież Konstantynopola i Rzymu.

  1. Synod zwołał cesarz Justynian II, który później usiłował wymusić na papieżu Sergiuszu I uznanie synodu. Gdy papież odmówił, cesarz usiłował go uwięzić – ale opór stawił lud rzymski. W rezultacie Rzym uniezależnił się od cesarzy Bizancjum.
  2. Po śmierci Sergiusza I Justynian ponownie nadesłał papieżowi (tym razem Janowi VII) do podpisu zbiór dekretów Synodu Trulliańskiego II prosząc o zwołanie synodu potwierdzającego jego ustalenia. Jan VII odesłał cesarzowi dokumenty bez podpisu.
  3. Kanony synodu nie były i nie są uznawane przez Kościół Katolicki.

Patrz też odpowiedzi na Zarzut 33, Zarzut 39, Zarzut 41, Zarzut 53, Zarzut 57, Zarzut 60, Zarzut 69, Zarzut 73, Zarzut 76, Zarzut 78, Zarzut 84, Zarzut 103, Zarzut 113, Zarzut 143, Zarzut 147, Zarzut 154, Zarzut 179, Zarzut 185, Zarzut 186, Zarzut 187, Zarzut 189, Zarzut 190, Zarzut 193 i Zarzut 200.
Sprawę papiestwa bliżej omówiłem w książce Dlaczego ufam Kościołowi.

Udostępnij: