Zarzut 36 – Aniołowie

360 rok – Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów.

Niestety, autor „listy” nie napisał do jakiego zdarzenia się odnosi – szkoda, gdyż w ten sposób uniemożliwia polemikę.

Cześć aniołów (oczywiście jako posłańców Boga, nie zaś jako osobne bóstwa) została wspomniana pozytywnie już w Nowym Testamencie (jednak z zastrzeżeniem by nie ulegać jej przesadnie).

Święty Paweł najwyraźniej darzy aniołów wielkim szacunkiem: „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę” (Hbr 13,2). Co więcej, związek z aniołami ma za powód do szacunku: „Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.”/Mt 18,10/

„Anioł” (gr. ἄγγελος, hbr. mal’ach) oznacza po prostu „posłaniec”. Okazujemy im szacunek nie ze względu na nich samych, lecz ze względu na Tego, który ich posłał.

Zobacz też odpowiedź na Zarzut 38
Sprawę poruszyłem też w książce „Dlaczego ufam Kościołowi”.

Udostępnij: