Zarzut 94 – Post w Piątki

998 rok – post w piątki i Wielki Post

1. Jeśli idzie o post w piątek, to zwyczaj ten sięga I wieku. W pochodzącym z roku 90 piśmie Didache czyli nauka 12 apostołów czytamy:

„Nie zachowujcie postu w tym samym czasie, co obłudnicy. Oni bowiem poszczą w poniedziałek i czwartek, wy natomiast pośćcie w środę i piątek”.

2. Trudno też powiedzieć do jakiego wydarzenia nawiązują twórcy „listy zarzutów” pisząc o roku 998 w kontekście Wielkiego Postu. Jego historia sięga pierwszego wieku, choć na początku był bardzo krótki (poszczono w Wielki Piątek i Wielką Sobotę). Stopniowo okres pokutnego przygotowania do Wielkanocy (a także do uroczystości Chrztu Świętego udzielanego w Noc Wielkanocną) się wydłużał – w III wieku obejmował cały Wielki Tydzień, zaś na początku IV wieku został przedłużony do 40 dni (na pamiątkę postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu).

Wielki Post obowiązuje powszechnie w Kościele od 1570 roku.

Papirus Oxyrhynchus 1782 zawierający rękopis Didache.

Odpowiedzi na zarzuty 62 i 90. Z pełnym tekstem Didache można się zapoznać pod adresem http://apologetyka.katolik.pl/odnowa-kosciola/z-historii-chrzecijastwa/patrystyka/149/534-didache-nauka-dwunastu-apostoow

Udostępnij: