Zarzut 49 – Postawa stojąca podczas słuchania Ewangelii

Siedzenia podczas słuchania Ewangelii zabronił św. Anastazy (lata 399–401)

Prawda. Dokładniej mówiąc: polecił aby podczas czytań liturgicznych zachowywać postawę stojącą z pochyloną głową. Nakaz ten był wyrazem czci papieża dla Pisma Świętego.

Więcej na temat Biblii napisałem w książce Dlaczego ufam Kościołowi.
Patrz też odpowiedź na Zarzut 10, Zarzut 31, Zarzut 44, Zarzut 130, Zarzut 156, Zarzut 159, Zarzut 180 i Zarzut 192

Udostępnij: