Zarzut 61 – Ofiara Mszy Świętej

539 rok – Ustanowiono ofiarę Mszy Świętej.

Nieprawda.

Ofiarę tę ustanowił nasz Pan Jezus Chrystus ok. roku 33, mówiąc:                                                               
„To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę[1]”Pamiątką” nazywano w Biblii ofiarę (patrz Wj 30,16 ; Lb 31,54 ; Syr 45,16 ; Syr 50,16), najczęściej tę część ofiary, która była przeznaczona na całkowite zniszczenie … Continue reading! Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. „(Łk 22,19b–20)

Jezus nie pozostawiał wątpliwości co do ofiarnego charakteru Eucharystii:
„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.”(J 6,55–57)

Jeszcze wyraźniej pisał o tym św. Paweł:
„Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?
Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.
Przypatrzcie się Izraelowi według ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych?”(1 Kor 10,16–18)

Ofiara Eucharystii została zapowiedziana już w Starym Testamencie:
„Nie mam upodobania w was, mówi Pan zastępów, i daru nie przyjmę z ręki waszej. Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje między narodami i na każdym miejscu poświęcają i składają imieniu memu ofiarę czystą; bo wielkie jest imię moje między narodami, mówi Pan zastępów” (Ml 1,10–11)

Chrześcijaństwo już od początku miało świadomość tej ofiary – w (datowanym na 90 rok) Didache, czyli nauka dwunastu apostołów, czytamy:
„W dniu Pana, w niedzielę, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta”(Didache, czyli nauka dwunastu apostołów).


Więcej informacji w odpowiedziach na Zarzut 20, Zarzut 45, Zarzut 97, Zarzut 127, Zarzut 129, Zarzut 135, Zarzut 138, Zarzut 148 i Zarzut 157.
Sporo na ten temat znajdzie też czytelnik w książce Dlaczego ufam Kościołowi.

Przypisy

Przypisy
1 ”Pamiątką” nazywano w Biblii ofiarę (patrz Wj 30,16 ; Lb 31,54 ; Syr 45,16 ; Syr 50,16), najczęściej tę część ofiary, która była przeznaczona na całkowite zniszczenie (spalenie – zob. Kpł 2,2;2,9; 2,16;5,12 ;6,8;24,7 ;Lb 5,26). Jezus nawiązał do obrzędu zawierania przymierza przy użyciu krwi zwierzęcia ofiarnego.
Udostępnij: