Zarzut 11 – Wykluczenie Theodotasa

190 rok – Wykluczenie z Kościoła m.in. Theodotasa za utrzymywanie, że Jezus był człowiekiem wypełniającym jedynie wolę boską.

Boskość Jezusa jest centralną prawdą chrześcijaństwa i trudno nazwać chrześcijaninem kogoś, kto tę naukę odrzuca.
Nie ma powodu aby człowiek nie uznający nauczania Kościoła pozostawał w Kościele. Byłoby to utrzymywaniem fikcji.

Patrz też odpowiedzi na Zarzut 7, Zarzut 25, Zarzut 85, Zarzut 104, Zarzut 139, Zarzut 141 i Zarzut 166.

Udostępnij: