Zarzut 12 – Aleksandryjska Szkoła Katechetów

195 rok – Sławę zdobywa Aleksandryjska szkoła katechetów specjalizująca się tworzeniu (fałszowaniu?) dokumentów mających pomóc w „zwycięskim pochodzie chrześcijaństwa”.

Aleksandryjska szkoła katechetyczna prowadziła działalność dydaktyczną oraz naukową – owocem tej ostatniej są rzeczywiście tysiące ksiąg. Zarzut powyższy jest absurdalny – to jakby współczesnej uczelni zarzucać „fałszowanie fizyki” ponieważ tworzone są na niej… publikacje naukowe.
A oto współczesny tekst koptyjski (nie katolicki!) opisujący osiągnięcia owej szkoły[1]za http://www.coptic.net dokument „Chrześcijański Ortodoksyjny Koptyjski Kościół Egiptu” dostęp 21.12.2013:
„Aleksandryjska Szkoła Katechetyczna jest najstarszą spośród Katechetycznych Szkół na świecie. Swoją działalność rozpoczęła około 190 r n.e. Wkrótce też stała się ona najbardziej liczącą się instytucją naukową całego chrześcijańskiego świata. Przybywali tam pobierać nauki bądź pogłębiać wiedzę liczni biskupi z różnych stron świata, ich mistrzami byli tak wybitni nauczyciele jak choćby Athenagoras, Klemens Aleksandryjski, Didymus czy wielki Orygenes, uważany za ojca teologii, prowadzący porównawcze studia biblijne i tworzący komentarze do ksiąg świętych – a tych ostatnich spod jego pióra wyszło aż sześć tysięcy!

Wiele sławnych postaci, jak np. święty Hieronim odwiedzało Szkołę Aleksandryjską by wymieniać poglądy i nawiązywać bezpośrednie kontakty z jej wykładowcami i uczniami. Program szkoły w Aleksandrii nie ograniczał się do przedmiotów teologicznych, nauczano tam bowiem także nauk humanistycznych, przyrodniczych i matematyki. Zarówno ciekawe, jak i bardzo ważne jest to, że w Aleksandryjskiej Szkole Katechetycznej już tysiąc pięćset lat temu wynaleziono wypukłe pismo dla niewidomych, tak iż dzięki tej drzeworytniczej technice ślepi uczniowie mieli możność posiąść naukę pisania i czytania.”

Przypisy

Przypisy
1 za http://www.coptic.net dokument „Chrześcijański Ortodoksyjny Koptyjski Kościół Egiptu” dostęp 21.12.2013
Udostępnij: