Zarzut 59 – Niedziela

538 rok – Podczas synodu w Orleanie, Kościół rzymski wydał bardziej rygorystyczne prawo niedzielne niż edykt Konstantyna z 321 roku zakazując w niedzielę wszelkich prac

Nie bardzo rozumiem istotę zarzutu. Czy może być do niego pretekstem to, że normy religijne idą dalej w świętowaniu niedzieli niż normy państwowe?

Jeśli tak, to chciałbym zwrócić uwagę że we współczesnej Polsce (i większości państw świata) nadal tak jest – i jest to uważane za normę. Wprawdzie Kodeks Pracy nakazuje (z pewnym wyjątkami) aby pracownicy mieli wolne w niedzielę, ale normy religijne są znacznie „bardziej rygorystyczne” – wierny w niedzielę nie powinien nie tylko pracować zawodowo, ale także wykonywać ciężkich i brudnych prac, a w dodatku powinien uświęcić niedzielę uczestnictwem we Mszy Świętej.

Udostępnij: