Zarzut 40 – Trójca Święta

381 rok – Do obowiązującej dotychczas konstantynskiej „Dwójcy Świętej” cesarz Teodozjusz dołączył trzecią osobę tzw.” Ducha Świętego”. Działo się to na soborze w Konstantynopolu
To oczywista nieprawda

 1. esarz Teodozjusz nie brał (poza uroczystością otwarcia) udziału w Soborze, nie przysłał nawet swoich przedstawicieli (właśnie po to, aby umożliwić swobodę dyskusji biskupom.)
 1. Sobór faktycznie wydał orzeczenie na temat Ducha Świętego, ale nie dlatego że coś „dołączył” do nauki czy wymyślił: przeciwnie, przeciwstawił się „nowinkom” ariańskim i homojuzjańskim.Zresztą potwierdził jedynie wcześniejsze orzeczenie Synodu Aleksandryjskiego i wykładnię Symbolu nicejskiego (325)
 1. Osoba Ducha Świętego obecna jest w Nowym Testamencie. Oto garść przykładów (bynajmniej nie wszystkie):
  „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”(Mt 28,11)
  Duch Święty zwraca się do Filipa: „Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch: Poszukuje cię trzech ludzi. Zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem.”(Dz 10,19–20)
  „Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.”(Łk 2,26)
  „A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty”(Mk 13,11)
  Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: „Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem.”(Dz 13,2)
  „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne.”(Dz 15,28)
 1. Prawda o Duchu Świętym występuje obficie w piśmiennictwie pierwszych wieków, co przeczy tezie jakoby wprowadzono ją dopiero w 381 roku. Oto parę przykładów:

„Co do chrztu, to udzielajcie go w taki oto sposób: Powtórzywszy najpierw wszystko powyższe, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w wodzie żywej.”(Didache ok.90r)

„Następnie prowadzimy ich do miejsca gdzie znajduje się woda, i tam w taki sam sposób, w jaki myśmy zostali odrodzeni, oni również odrodzenia dostępują. Otóż w imię Boga Ojca i Pana wszechrzeczy i Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego i Ducha Świętego otrzymują tedy chrzest w wodzie.”(Justyn Męczennik ur.100 Apologia)

„Bądźcie poddani biskupom i sobie wzajemnie jak Jezus Chrystus według ciała był poddany Ojcu, Apostołowie zaś Chrystusowi, Ojcu i Duchowi aby jedność była zarazem cielesna i duchowa”.(św.Ignacy +107 List do Kościoła w Magnezji)

„poznają Pana wszystkich rzeczy Stwórcę w Synu Jednorodzonym i Duchu Świętym”(Arystydes ok. 140 Apologia)

„Kościół bowiem (…) otrzymał od Apostołów i ich uczniów wiarę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego (…) i w jednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Wcielonego dla naszego zbawienia i w Ducha Świętego, który przez proroków przepowiadał zarządzenia Boże i Jego przybycie…”(św.Ireneusz ur 130–140 Wykład Nauki Apostolskiej)

„modlili się przynajmniej trzy razy dziennie jako dłużnicy wobec Trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Św.”(Tertulian ur.155 O modlitwie)

„przekazano nam, że Duch Św. jest we czci i godności równy Ojcu i Synowi”(Orygenes ur. 185 O zasadach)

„Nie możemy inaczej pojąć Boga, jeśli nie uwierzymy prawdziwie w Ojca, Syna i Ducha Św.(…) Słowo Ojca, (…) powiedziało uczniom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Św. Pouczył tutaj, że kto by pominął jednego z nich, ten nie okazuje prawdziwego uwielbienia Bogu. Bóg bowiem otrzymuje uwielbienie w tej Trójcy.”(Hipolit ur. przed 170 zm.+235 Przeciw Noetosowi)

„Trójca doskonała, niepodzielna i nieodmienna w chwale, wieczności i królowaniu. W Trójcy nie ma nic stworzonego, nic służebnego, nic dodanego, czego by przedtem nie było, a dopiero później przybyło. Tak więc nigdy nie brakowało Ojcu Syna, ani Synowi Ducha, ale zawsze ta sama Trójca nieodwracalna i nieodmienna.”(Grzegorz Cudotwórca 270 Wyznanie wiary)

„Jeśli ktoś porzucając herezję wraca do Kościoła, należy go zapytać o symbol wiary. Gdy się sprawdzi, że został ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Św. wystarczy nałożyć nań ręce, by otrzymał Ducha Św. Gdy zaś na pytanie nie odpowie wyznaniem Trójcy Świętej – powinien być ochrzczony.”(orzeczenie Synodu w Arles 314r.)

Zainteresowanym polecam:
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/72/98-15-trojca-wita
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/72/97-14-osoba-ducha-witego
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/72/99-16-trojca-w-w-pismach-ojcow-kocioa
http://www.apologetyka.katolik.pl/inne-polemiki/ateizm/187/783-czy-trojca-to-nauka-niezgodna-z-pismem-witym
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/71/1122-klemens-aleksandryjski-i-jeden-bog-w-trojcy
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/71/1125-teofil-i-nauka-o-trojcy-witej
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/71/1148-tertulian-i-trojca-wita
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/71/1149-cyprian-i-bog-jeden-w-trojcy-osob
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/71/1210-hipolit-i-bog-w-trojcy-witej
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/71/1221-orygenes-antytrynitarianinem-cz-i
http://www.apologetyka.katolik.pl/dyskusje-z-chrzescijanskimi-pogladami/wiadkowie-jehowy/71/1252-nowacjan-o-trojcy-witej

Udostępnij: