Zarzut 39 – Pontifex Maximum

Lata 375 – 383 Cesarz Flawiusz Gracjan zaczął stosować represje przeciw poganom i nieortodoksyjnym chrześcijanom. Zrzekając się tytułu rzymskiego najwyższego kapłana (pontifex maximus), pozbawił pogańską religię poparcia państwowego. Cesarz Teodozjusz zrzekł się tytułu cesarskiego pontifex maximus na rzecz biskupa Rzymu. Tytuł ten wcześniej nosili wszyscy rzymscy imperatorzy jako najwyżsi kapłani pogańskich kultów bóstw solarnych. Jest to jeden z najbardziej znanych papieskich tytułów.

  1. Cesarze rzymscy przyjmowali tytuł najwyższego kapłana kultu państwowego. Można w tym tytule upatrywać odległego podobieństwa do późniejszego przywództwa religijnego władców w protestanckich kościołach narodowych (królowa angielska jest oficjalną głową anglikanizmu, a król Szwecji – głową szwedzkiego kościoła protestanckiego). Oczywiście w okresie przedchrześcijańskich cesarze byli kapłanami religii pogańskich (bywało także że sami ogłaszali się bogami). Cesarz Flawiusz Gracjan, który był chrześcijaninem uznał że nie może przyjąć tytułu sugerującego, że jest kapłanem (ponieważ nie był duchownym katolickim, musiałoby to oznaczać iż sprawuje kult pogański). Czynienie mu z tego powodu zarzutu uważam za nieporozumienie[1]Swoją drogą, zadziwiający jest brak konsekwencji autorów „listy zarzutów” – z jednej strony tropią każdy najmniejszy przejaw wspierania chrześcijaństwa przez władze cesarstwa, z … Continue reading.
  1. Samo pontifex maximus oznacza według jednych „Najwyższy budowniczy mostów” (być może dlatego że w cesarstwie przewodniczył kolegium kapłanów różnych religii zwanych pontyfikami), zaś w innej interpretacji znaczy „Przygotowywujący do drogi”
  1. Nie jest prawdą, jakoby Teodozjusz zrzekł się tytułu pontifex maksimus na rzecz papieża; wbrew twierdzeniu autorów „zarzutów” określenie to nigdy nie weszło do oficjalnej tytulatury papieskiej. Co prawda nieoficjalnie tytułem tym niekiedy określano papieży (jako że przewodzili kolegium biskupów), ale zaczęto to robić dopiero dwa wieki później i nie miało to oczywiście nic wspólnego z jakimikolwiek pogańskimi kultami.
  1. Oficjalnym tytułem papieża jest Summus Pontifex Ecclesiae Universalis[2]W wolnym tłumaczeniu z łaciny Najwyższy Pasterz Kościoła Powszechnego – czyli tytuł odnoszący się jedynie do przewodzenia Kościołowi.

Patrz też odpowiedzi na Zarzut 33, Zarzut 41, Zarzut 53, Zarzut 57,
Zarzut 60, Zarzut 69, Zarzut 72, Zarzut 73, Zarzut 76, Zarzut 78,
Zarzut 84, Zarzut 103, Zarzut 113, Zarzut 143, Zarzut 147, Zarzut 154, Zarzut 179, Zarzut 185, Zarzut 186, Zarzut 187, Zarzut 189, Zarzut 190, Zarzut 193 i Zarzut 200.
Sprawę papiestwa bliżej omówiłem w książce „Dlaczego ufam Kościołowi”.

Przypisy

Przypisy
1 Swoją drogą, zadziwiający jest brak konsekwencji autorów „listy zarzutów” – z jednej strony tropią każdy najmniejszy przejaw wspierania chrześcijaństwa przez władze cesarstwa, z drugiej czynią zarzut cesarzowi że w pewnym momencie przestał instytucjonalnie promować religie pogańskie.
2 W wolnym tłumaczeniu z łaciny Najwyższy Pasterz Kościoła Powszechnego
Udostępnij: