Zarzut 113 – Zabójstwo papieża

1143 rok – Za Celestyna II (1143 – 1144) w Rzymie wybuchł bunt przeciwko władzy papieża. Jego następca, Lucjusz II (1144 – 1145), ginie podczas ataku na Kapitol.

Ściślej mówiąc, antypapieska komuna miejska powstała w Rzymie już za czasów poprzednika Celestyna II (czyli za Innocentego II). Faktycznie Lucjusz II zginął w wyniku ran odniesionych w rozruchach wznieconych przez tę komunę.

Nie widzę powodu do czynienia Kościołowi zarzutu z faktu, iż zorganizowana grupa buntowników zabiła papieża.

Udostępnij: