Zarzut 43 – Pryscylian

385 rok – Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili ściąć innych chrześcijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze.

Nie „innych chrześcijan” a jednego chrześcijanina (Pryscyliana) i nie „katoliccy biskupi” tylko cesarz Maksymus. Poza tym wszystko się zgadza…

Pryscylian był przywódcą ruchu zwanego od jego nazwiska pryscylianizmem. Jego poglądy (choć nie on sam!) zostały potępione na synodzie w Sarragosie w 380 roku. Po licznych perturbacjach sprawa była powtórnie rozpatrywana na synodzie w Bordauc w 384 roku, sobór jednak nie powziął żadnych decyzji, gdyż Pryscylian odwołał się do cesarza. Ten, po śledztwie, wydał wyrok skazujący który (mimo licznych interwencji) jego żołnierze wykonali.

Udostępnij: