Koniec świata, kataklizmy fałszywi nauczyciele

Celem serii jest wspólne czytanie Pisma Świętego, poświęcenie się refleksji nad lekturą i odnalezieniu w nim źródeł nauczania Kościoła.

Link do filmu na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=gtYIAh0a8LI

Udostępnij: