Zarzut 87 – Kolegium Kardynalskie

927 rok – Kolegium Kardynalskie.

Po raz kolejny autorzy „listy zarzutów” nie podają do jakiego konkretnego wydarzenia się odnoszą, bowiem formalnie Kolegium Kardynalskie zostało utworzone w roku 1150[1]Papież Eugeniusz III, a wywodzi się od starożytnej instytucji prezbiterium (czyli rady starszych) wspomagających biskupa Rzymu. Można tylko przypuszczać że autorom „listy zarzutów” chodziło o włączenie siedmiu biskupów diecezji sąsiadujących z Rzymem do grona kardynałów (byli to tzw. episcopi cardinales). Jednak tradycja kardynalska jest dużo wczesniejsza – w poczatkach chrześcijaństwa w Rzymie opieka nad ubogimi została podzielona pomiędzy odpowiedzialnych za dzielnice – nazywali się oni diaconus cardinals. Od V wieku zwierzchnicy świątyń rzymskich nosili tytuł presbyter cardinals. Do dziś każdy kardynał jest „przypisany” do jednaj z rzymskich świątyń.

Nie widzę w istnieniu kolegium kardynalskiego jakiegokolwiek zarzutu wobec Kościoła – ciała kolegialne istnieją od początku chrześcijaństwa (Jezus miał 12 apostołów, na Soborze Jerozolimskim[2]Zob Dzieje Apostolskie rozdział 15 też wyraźnie widać obecność podobnego grona).

Przypisy

Przypisy
1 Papież Eugeniusz III
2 Zob Dzieje Apostolskie rozdział 15
Udostępnij: