Zarzut 116 – Synod w Łęczycy

1180 rok – Synod w Łęczycy uczynił ustępstwa dla kleru. Dobra zmarłych biskupów pozostawać miały własnością duchowieństwa pod karą śmierci dla rodziny lub panów, którzy odważyliby się je zająć.

Synod niczego takiego nie zadekretował, bo nie miał takich praw. W związku z synodem prawo takie nadał władca – Kazimierz Sprawiedliwy. Chodziło głównie o uniezależnienie biskupstw od seniorów świeckich – do czasu synodu majątek zmarłego biskupa zagarniał często lokalny książę.

Jeśli chodzi o dziedziczenie przez rodziny (choć to nie było głównym tematem), to jednym (choć nie najważniejszym – patrz odpowiedź na zarzut 23) z powodów wprowadzenia celibatu jest pragnienie, aby duchowni nie skupiali się na gromadzeniu majątków dla swoich rodzin. Nie ma powodu by czynić wyjątek dla biskupów.

Udostępnij: