Zarzut 54 – 15 sierpnia świętem maryjnym

V wiek – W połowie V wieku dzień 15 sierpnia staje się świętem Matki Bożej, a cesarz Maurycjusz ustanawia ten dzień świętem dla całego Cesarstwa.

Ustanowiono święto kościelne, cesarz szanujący chrześcijaństwo uczynił je także świętem państwowym (podobnie zresztą jak to jest we współczesnej Polsce). Na czym polega zarzut?

Patrz też odpowiedzi na Zarzut 13, Zarzut 52, Zarzut 68, Zarzut 80, Zarzut 174, Zarzut 181, Zarzut 182, Zarzut 215, Zarzut 217 i Zarzut 229.
Tematy maryjne omówiłem dość szczegółowo w książce Dlaczego ufam Kościołowi.

Udostępnij: