Zarzut 53 – Prymat papieski

449 rok – Leon I wprowadza prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami i tym samym staje się pierwszym papieżem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Dotąd istniało wiele rozproszonych tez o prymacie, a każdy biskup większego miasta nazywany był papieżem, czyli „papa”.

W zarzucie znajduję solidną dawkę fałszu i trochę półprawd.

  1. Leon I nie mógł być pierwszym papieżem, skoro był mianowany archidiakonem przez papieża Sykstusa III (432–440)
  1. Prymat Rzymu – patrz odpowiedź na Zarzut 41
  1. Sam tytuł „papież” nie jest tu istotny (oznacza po prostu „ojca” i faktycznie bywał używany kiedyś także w stosunku do niektórych innych biskupów). Jego rzymska historia jest zresztą znacznie dłuższa niż sugerują to autorzy „listy zarzutów” – napis w katakumbach świadczy że używał go co najmniej już Kalikst (papież w latach 217–222) .
  1. Nie potrafię powiedzieć jakie zdarzenie miał autor „listy zarzutów” na myśli pisząc o roku 449. Odbył się wówczas sobór efeski „zbójecki”, nie uznany przez papieża, ale nie zajmował się on sprawą prymatu. Być może chodzi o zwrócenie się patriarchy konstyntantynopolskiego Flawiana z apelacją do Rzymu, co niektórzy historycy odczytują jako wyraz uznania władzy papieskiej przez Wschód.

Patrz też odpowiedzi na Zarzut 33, Zarzut 39, Zarzut 41, Zarzut 57, Zarzut 60, Zarzut 69, Zarzut 72, Zarzut 73, Zarzut 76, Zarzut 78, Zarzut 84, Zarzut 103, Zarzut 113, Zarzut 143, Zarzut 147, Zarzut 154, Zarzut 179, Zarzut 185, Zarzut 186, Zarzut 187, Zarzut 189, Zarzut 190, Zarzut 193 i Zarzut 200.
Sprawę papiestwa bliżej omówiłem w książce „Dlaczego ufam Kościołowi”.

Udostępnij: