Zarzut 4 – Woda święcona

120 rok – pierwsze wzmianki o używaniu wody święconej do „wypędzania duchów” nieczystych

(Jak rozumiem istotą zarzutu jest iż „pierwsze wzmianki” są „dopiero” z 120 roku).
Twierdzenie przytoczone w zarzucie jest prawdziwe (choć inna wersja „zarzutów” usiłuje przekonać, iż wodę święconą wprowadzono w roku… 850)

 1.  Nie widzę tu żadnego zarzutu wobec Kościoła
 2. Ponieważ bardzo niewiele przetrwało pism z lat 30–120, jest to bardzo wczesny zapis, nie wiemy na ile wcześniej woda święcona była używana
 3. Woda święcona należy do tzw. sakramentaliów (nie mylić z sakramentami), a więc praktyk ustanowionych przez Kościół.
  W Jego nauczaniu czytamy[1]Wszystkie cytaty katechizmowe za Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum 1994 (okładka [6]:
  1668 Sakramentalia zostały ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pewnych posług w Kościele, pewnych stanów życia, najrozmaitszych okoliczności życia chrześcijańskiego, a także użytkowania rzeczy potrzebnych człowiekowi. Według decyzji duszpasterskich biskupów sakramentalia mogą dotyczyć potrzeb, kultury i historii ludu chrześcijańskiego określonego regionu i epoki. Zawierają one zawsze modlitwę, której często towarzyszy jakiś określony znak, jak włożenie
  ręki, znak krzyża, pokropienie wodą święconą (znak przypominający chrzest).
  1669 Sakramentalia wynikają z kapłaństwa chrzcielnego; każdy ochrzczony jest powołany do tego, by być „błogosławieństwem” i by błogosławić. Dlatego świeccy mogą przewodniczyć pewnym błogosławieństwom (…)
  1670 Sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego na sposób sakramentów, lecz przez modlitwę Kościoła uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do współpracy z nią. „Prawie każde wydarzenie życia odpowiednio usposobionych wiernych zostaje uświęcone przez łaskę wypływającą z Paschalnego Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, z którego czerpią swoją moc wszystkie sakramenty i sakramentalia; w ten sposób niemal każde godziwe użycie rzeczy materialnych może zostać skierowane do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga”
  (Zachęcam także do przeczytania dalszych kanonów o sakramentaliach 1671–1676 a także o symbolice wody kan. 694,1218,1219,1220,1224,1238,1185,1094)
 4. Według tradycji (Konstytucje Apostolskie)[2]Dzieło stworzone prawdopodobnie w latach 375 – 380, używanie wody święconej wprowadził apostoł św. Mateusz.
  Panie, Boże wszechmogący, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia i pobłogosław + tę wodę. Stworzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia: przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli chrztu naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braćmi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego.(Mszał Rzymski, obrzęd poświęcenia wody[3]Za http://www.ordo.pallotyni.pl/index.php/mszal–rzymski/czesci–stale/187–obrzed–poswiecenia–wody–i–pokropienia–wiernych dostęp 14.06.2014)

O wodzie święconej wspominam też w odpowiedzi na Zarzut 82.

Zainteresowanym polecam:
http://WWW.analizy.biz/marek1962/km7.pdf
http://www.apologetyka.katolik.pl/odnowa-kosciola/forum-teologiczne/86/844-o-maryi-nigdy-dosy-ale-poprawnie-rozmowa-z-o-napiorkowskim
http://www.apologetyka.katolik.pl/inne-polemiki/ateizm/187/790-porednictwo-maryi
http://www.apologetyka.katolik.pl/inne-polemiki/ateizm/187/774-czy-wedug-nowego-testamentu-maria-nie-bya-dziewic
http://www.apologetyka.katolik.pl/odnowa-kosciola/formacja/159/1082-wniebowzicie-maryi-nieistotne-i-niestosowne

Przypisy

Przypisy
1 Wszystkie cytaty katechizmowe za Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum 1994 (okładka [6]
2 Dzieło stworzone prawdopodobnie w latach 375 – 380
3 Za http://www.ordo.pallotyni.pl/index.php/mszal–rzymski/czesci–stale/187–obrzed–poswiecenia–wody–i–pokropienia–wiernych dostęp 14.06.2014
Udostępnij: