Zarzut 35 – Biskupi bez nadzoru sądów świeckich

355 rok – Biskupi zostają uwolnieni spod nadzoru sądów świeckich.

Rzeczywiście, ariański cesarz Konstancjusz II wydał formalnie taki akt. Na ile był on realny niech świadczy fakt że niemal równocześnie – jako władza świecka – usunął prawowitego papieża (Liberiusza I) za odmowę podporządkowania cesarstwu nauki Kościoła i potępienia Anatazego Wielkiego oraz uchwał Soboru Nicejskiego. Cesarz usiłował nawet obsadzić na tronie papieskim „własnego” antypapieża Feliksa II.

Udostępnij: