Zarzut 31 – Kanon Pisma Świętego

325 rok – Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim ustanawia kanon pisma „świętego”

To oczywista nieprawda (propagowana m.in. w Kodzie Leonarda da Vinci Dana Browna)

  1. Na Soborze Nicejskim zapadło sporo decyzji, ale żadna nie dotyczyła kanonu Pisma. Temat ten zresztą na tym soborze w ogóle nie był poruszany. Tym bardziej nie mógł zrobić tego Konstantyn
  2. Kanon funkcjonował znacznie wcześniej (więcej na ten temat napisałem, omawiając inne zarzuty – powody odrzucenia ksiąg deuterokanonicznych zostały opisane w odpowiedzi na Zarzut 21).

Więcej na temat kanonu napisałem w książce Dlaczego ufam Kościołowi.
Patrz też odpowiedź na Zarzut 10, Zarzut 44, Zarzut 49, Zarzut 130, Zarzut 156, Zarzut 159, Zarzut 180 i Zarzut 192

Udostępnij: