Zarzut 20 – Msza kapłańska

III wiek Cyprian wprowadza mszę kapłańską

Jeśli „msza kapłańska” to taka w której przewodniczącym jest prezbiter, to zarzut jest nieprawdziwy.
Mszę Świętą ustanowił Jezus Chrystus, zaś już w Dziejach Apostolskich znajdujemy wzmianki o sprawujących ją prezbiterach – np. 1 Tm 5,17 (dokładnie opisałem je w odpowiedzi na Zarzut 23)

Aby pokazać jak podobna była wczesnochrześcijańska Msza Święta do obecnej, zacytuję opis sporządzony przez św. Justyna Męczennika(+165) [1]Justyn Męczennik, Apologia I:

„W dniu zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast jak i ze wsi.
Czyta się wtedy pisma apostolskie lub prorockie, jak długo na to czas pozwala. Gdy lektor skończy, przewodniczący zabiera głos, upominając i zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk. Następnie wszyscy powstajemy z miejsc i modlimy się za nas samych… oraz za wszystkich, w jakimkolwiek znajdują się miejscu, by otrzymali łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego.
Po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kielich napełniony wodą zmieszaną z winem.
Przewodniczący bierze je, wielbi Ojca wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz składa długie dziękczynienie (po grecku: eucharistian – przyp.MP) za dary, jakich nam Bóg raczył udzielić.
Modlitwy oraz dziękczynienie przewodniczącego kończy cały lud odpowiadając: Amen.
Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud odpowiedział, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli Chleb, oraz Wino z wodą, nad którymi odprawiano modlitwy dziękczynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów”.

Więcej informacji w odpowiedziach na Zarzut 45, Zarzut 61, Zarzut 97, Zarzut 127, Zarzut 129, Zarzut 135, Zarzut 138, Zarzut 148 i Zarzut 157.
Wiele informacji ten temat znajdzie też czytelnik w mojej książce Dlaczego ufam Kościołowi

Zainteresowanym polecam:
http://www.analizy.biz/marek1962/_pasterze.html
http://www.analizy.biz/marek1962/eucharystia02.pdf

Przypisy

Przypisy
1 Justyn Męczennik, Apologia I
Udostępnij: