Zarzut 15 – Rzekome wprowadzenie tajemniczego dogmatu

220 rok – Przyjęto dogmat o konieczności pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia.

Niejasne jest, co autor listy miał na myśli; o jaki dogmat, jakie czynności chodzi i kto ten dogmat rzekomo przyjął?
Biblia uzależnia zbawienie od szeregu rzeczy:

  • wiary (np.Mk 16,16; J 5,24)
  • uczynków (np. J 5,29;Rz 2,6 ; 1P 1,17)
  • wytrwania do końca (np. Mt 10,22; Mt 24,13;Mk 13,13)
  • spożywania Eucharystii (np. J 6,53)
  • chrztu (np. Mk 16,16)
  • zawierzenia Jezusowi (np. J 10,9)
  • wzywania imienia Pańskiego (np. Dz 2,21;Rz 10,13)

Częstym błędem jest rozpatrywanie którejś z tych rzeczy w izolacji od reszty przesłania Biblii.

Udostępnij: