Zarzut 130 – Biblia i Katarzy

1229 rok – Z powodu potajemnych zebrań wiernych dla czytania Biblii i interpretowania jej w sposób godzący w nauczanie i praktykę kościelną, papież Grzegorz IX zakazał czytania „Biblii” pod sankcją kar inkwizycyjnych.

Chodzi zapewne o postanowienie tuluskie z 1229 roku, które dotyczyło wyłącznie specyficznego regionu Francji, ogarniętego kontrcywilizacyjnym manichejskim ruchem katarskim (patrz Krucjata katarska). Postanowienie to dotyczyło tego regionu i wyłącznie tłumaczeń.
Jak widać Kościół i owszem, zabraniał czytania i posiadania, ale nie Biblii, tylko nieautoryzowanych tłumaczeń biblijnych, takich właśnie, jakie pojawiły się masowo w XIII wieku.
Kościół w obronie świętego tekstu, obłożył ekskomuniką wszystkich którzy dokonywali „tłumaczeń”, niezgodnych z prawdziwym zapisem greckim i łacińskim, a za posiadanie takich tekstów oraz ich dystrybucje w niektórych krajach rzeczywiście karano śmiercią. Trudno oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia przyjąć takie ustanowienia, ale musimy pamiętać iż skutki podobnych tłumaczeń w przeszłości bywały znacznie tragiczniejsze niż dziś – wystarczy przywołać choćby wydarzenia trzy wieki późniejsze a więc Wojnę chłopską, która w latach 1524–1526 pochłonęła ponad 100 tys.[1]Inni podają nawet ponad 130 tys. ofiar. istnień ludzkich[2]Patrząc szerzej,  w latach 1520-1648 aż 1/3 ludności Niemiec straciła życie wskutek wojen religijnych. Jedynym chyba państwem Europy które uniknęło podobnej tragedii była Hiszpania, gdzie … Continue reading. Jedną z jej przyczyn była głoszona przez Thomasa Munzera (Marks nazywał go „prekursorem komunizmu”) błędna interpretacja pewnych tekstów biblijnych.


Więcej na temat Biblii napisałem w książce „Dlaczego ufam Kościołowi”.
Patrz też odpowiedź na Zarzuty Celsus i badania nad Pismem Świętym, Kanon Pisma Świętego, Kanon Pisma Świętego 2, Postawa stojąca podczas słuchania Ewangelii, Zarzut 156, Zarzut 159, Zarzut 180 i Zarzut 192
O Katarach więcej w odpowiedzi na Krucjata katarska

Przypisy

Przypisy
1 Inni podają nawet ponad 130 tys. ofiar.
2 Patrząc szerzej,  w latach 1520-1648 aż 1/3 ludności Niemiec straciła życie wskutek wojen religijnych. Jedynym chyba państwem Europy które uniknęło podobnej tragedii była Hiszpania, gdzie inkwizycja nie pozwoliła na umocnienie się wpływów protestanckich.
Udostępnij: