Zarzut 129 – Hostia

1220 rok – ubóstwienie hostii – Honoriusz III
w innej wersji „listy zarzutów”:
1220 rok – Papież Honoriusz nakazał, aby ludzie oddawali hostii taki sam kult, jaki należy się tylko Bogu (łac. latria).

Wypada zapytać, co w takim razie Kościół uważał na ten temat przez pierwsze 12 wieków?
Święty Paweł pisząc biblijny Pierwszy List do Koryntian najwyraźniej nie miał takich wątpliwości, kiedy ostrzegał:
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.
Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha.
Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.
(1 Kor 11,26–29)

Poniżej parę świadectw z wczesnego chrześcijaństwa:
Niech nikt nie je ani nie pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co zostali ochrzczeni w imię Pana, gdyż to właśnie miał Pan na myśli mówiąc: >>Nie dawajcie psom tego, co święte<<
(Didache, czyli nauka dwunastu Apostołów, koniec I wieku)

Nie używamy bowiem tego pokarmu jak zwykłego chleba albo zwykłego napoju. Nie, jak za sprawą Słowa Bożego wcielony nasz Zbawiciel Jezus Chrystus przybrał i ciało, i krew dla naszego zbawienia, tak samo pokarm, co się stał Eucharystią przez modlitwę Jego własnego słowa
(św. Justyn Męczennik zm. 165 Apologia)

Podstaw dłoń lewą pod prawą gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. Uświęć też ostrożnie swoje oczy przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. To bowiem, co by spadło na ziemię, byłoby utratą jakby części twych członków. Bo czyż nie niósłbyś z największą uwagą złotych ziarenek, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody? Tym bardziej zatem winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni
(św. Cyryl z Jerozolimy, IV wiek).


Więcej informacji w odpowiedziach na Msza kapłańska, Msza Święta, Ofiary Mszy Świętej, Zarzut 97 – Msza Święta, Transsubstancja, Zarzut 135, Zarzut 138, Zarzut 148 i Zarzut 157.
Sporo na ten temat znajdzie też czytelnik w książce „Dlaczego ufam Kościołowi”.

Udostępnij: